عوارض تزريق فيلر صورت

واکسن کرونا مدرنا ممکن است موجب بروز عوارض فیلر صورت شود!!!

خبری که میخوانید، یکی از جدید ترین عوارض تزریق فیلر در صورت به شمار می رود که با پا به میان گذاشتن پدیده کرونا و در دسترس قرار گرفتن انواع واکسن کووید-۱۹ مشاهده شده است.

واکسن کرونا مدرنا ممکن است موجب بروز عوارض فیلر صورت شود!!! ادامه مطلب »