بعد از تزریق ژل

پاسخ به سوالات شما درباره انتظارات قبل و بعد از تزریق ژل یا فیلر

اگر در مورد اولین جلسه تزریق خود کنجکاو هستید ، احتمالا سوالات اصلی شما در مورد عوارض جانبی فیلر و اینکه بعد از تزریق ژل چه انتظاراتی می توان از فیل داشت می باشد. بنابراین این مطلب را تا پایان انتها کنید.

پاسخ به سوالات شما درباره انتظارات قبل و بعد از تزریق ژل یا فیلر ادامه مطلب »